Cele

Cele działalności stowarzyszenia Popowiczanie określa następujący fragment regulaminu, uchwalonego w roku 2010:

Nadrzędnym celem stowarzyszenia jest aktywizacja fizyczna, psychiczna i umysłowa członków oraz działanie na rzecz mieszkańców osiedla Popowice i członków stowarzyszenia nie będących mieszkańcami osiedla w zakresie:
  1. pomocy sąsiedzkiej,
  2. promocji wiedzy o Wrocławiu i Popowicach,
  3. popierania inicjatyw lokalnych,
  4. tworzenia płaszczyzn wymiany informacji, umiejętności i doświadczeń pomiędzy osobami i zainteresowanymi instytucjami,
  5. rozwijania zainteresowań i zamiłowań członków.