Kim jesteśmy

Stowarzyszenie zwykłe Popowiczanie rozpoczęło swoją oficjalną działalność w styczniu 2010 roku, po otrzymaniu zgody Urzędu Miasta Wrocławia, ale nieoficjalnie zaczęło działać już w roku 2009.

Popowiczanie w bazie danych NGO - zobacz więcej

Regulamin stowarzyszenia jest do wglądu w siedzibie stowarzyszenia, czyli w Sektorze 3 przy ulicy Legnickiej 65 we Wrocławiu.

Gdy stowarzyszenie Popowiczanie rozpoczynało swoją działalność, organizacje senioralne były raczej czymś niezwykłym. Dlatego należy podkreślić pionierską rolę stowarzyszenia Popowiczanie.

Celem stowarzyszenia jest aktywizacja seniorów, rozumiana w szerokim sensie, rozwijanie ich zainteresowań, wymiana doświadczeń, popieranie i rozwijanie inicjatyw lokalnych, pomoc sąsiedzka, itd. Jest to osiągane poprzez działania w ramach sekcji oraz poprzez współpracę z innymi instytucjami, organizacjami i wolontariuszami.

Pierwsi członkowie stowarzyszenia byli uczestnikami pilotażowego projektu aktywizacji seniorów, realizowanego w Sektorze 3 przy ulicy Legnickiej 65 i adresowanego do mieszkańców osiedla Popowice. Aktualnie członkami stowarzyszenia są mieszkańcy różnych dzielnic Wrocławia.

Członkowie stowarzyszenia czerpią radość z bycia razem, działania razem, uczenia się razem, wspólnego spędzania czasu na spotkaniach i prelekcjach, poznawania Polski na wycieczkach, szlifowania znajomości języków obcych na kursach. Nic członkom stowarzyszenia nie jest obce - nawet komputery, a do tego dbają o swoją kondycję fizyczną pod kierunkiem studentów wolontariuszy. Działają z myślą o sobie, ale nie zapominają o innych. Mają czas i ochotę na działalność wolontariacką. Więcej na ten temat można przeczytać w zakładce Wolontariat.