Kontakt

Stowarzyszenie zwykłe Popowiczanie
REGON: 021169317
NIP: 894-29-92-684

siedziba: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3
ul. Legnicka 65,
54-206 Wrocław