Sekcje

Lista sekcji działających w ramach stowarzyszenia Popowiczanie:
  1. Sekcja Informacyjna.
  2. Sekcja Pomocy Sąsiedzkiej.
  3. Sekcja Poznajmy Świat. Poznajmy Polskę.
  4. Sekcja Zręczne Babki.
Sekcja Informacyjna zajmuje się promowaniem ciekawych imprez we Wrocławiu. Sekcja Pomocy Sąsiedzkiej organizuje m.in. pomoc okresowo niedysponowanym członkom i znajduje fachowców od usuwania usterek w mieszkaniach. Sekcja „Poznajmy Świat. Poznajmy Polskę” organizuje prelekcje i spotkania z ciekawymi ludźmi. Sekcja „Zręczne Babki” zajmuje się propagowaniem i rozwijaniem rękodzieła artystycznego.