12 stycznia 2018

Strategia Rozwoju Współpracy Wrocław - NGO

Na adres mailowy stowarzyszenia Popowiczanie przyszło zaproszenie na finalne konsultacje nad strategią rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w latach 2018-2022.

Informacja o tych konsultacjach jest na platformie "Wrocław rozmawia", kliknijcie tutaj: Konsultacje strategii rozwoju współpracy 2018-2022. Tekst projektu strategii jest tutaj (kliknijcie): Strategia 2018-2022 (46 stron).

Prezydent Wrocławia przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia i na stronie internetowej Wrocławia projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie „Strategii rozwoju współpracy Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018 – 2022”.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 12.01.2018 r.
Termin zakończenia konsultacji: 26.01.2018 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 26 stycznia 2018 r.(piątek):

  • elektronicznie na adres: kamil.matuszewski@um.wroc.pl
  • pisemnie na adres: Biuro ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław pok. 120. 
W przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, a nie data stempla pocztowego.

W ramach konsultacji odbędą się dwa spotkania:

  • 16 stycznia 2018 r. w godz. 17.00 -19.00
  • 25 stycznia 2018 r. w godz. 17.00 – 19.00 
w Centrum Innowacji PRZEJŚCIE przy ul. Świdnickiej 19, kliknijcie tutaj: Centrum Innowacji 
(filia nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej).

Więcej o strategii rozwoju  współpracy Wrocławia z NGO można dowiedzieć się na blogu: Blog Strategii Rozwoju Współpracy Wrocławia z NGO. Blog zostanie zamknięty 31 stycznia 2018.

0 komentarze:

Prześlij komentarz