11 maja 2017

Pierwszy Kongres Wrocławskich NGO

W styczniu 2017 pisałam na blogu o planach roboczej grupy wrocławskich organizacji pozarządowych i Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, w ramach projektu "Wrocław Miastem Dialogu", kliknijcie tutaj: Smaki współpracy - Wrocław miastem dialogu.

Jednym z punktów tych planów była organizacja I Kongresu Wrocławskich Organizacji Pozarządowych. Z zadowoleniem stwierdzam, że grupa robocza od planów przeszła do czynów: kongres odbędzie się 9 czerwca (piątek).  Popowiczanka już się na Kongres zgłosiła!

Organizatorami Kongresu są: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych (kliknijcie tutaj: DFOP - galeria), Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych “Umbrella” (kliknijcie tutaj: Fundacja Umbrella) oraz Urząd Miejski Wrocławia. Kongres odbędzie się na terenie Skateparku, Sektora 3 i PPM Tratwa przy ulicy Legnickiej 65.

Program kongresu jest bardzo ambitny:

 • 9.00 - 10.30 "Poranek poza-samo-rządowy”, Rejestracja uczestników Kongresu. Integracyjne spotkanie uczestników Kongresu.
 • 10.30 - 10.40 Otwarcie Kongresu.
 • 11.00 - 11.20 Strategia Rozwoju Współpracy Miasta Wrocławia z NGO.
 • 11.20 - 11.40 Społecznie Odpowiedzialny Wrocław.
 • 11.40 - 12.00 Przerwa kawowa.
 • 12.00 - 14.00 Spotkania branżowe w 8 obszarach tematycznych.
 • 14.00 - 15.00 Przerwa obiadowa.
 • 15.00 - 17.00 Wybory do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:
 1. 15.00 - 15.15 Wprowadzenie: Rola WRDPP w dialogu społecznym.
 2. 15.15 - 15.30 Omówienie formalno-prawnych zasad wyborów do WRDPP.
 3. 15.30 - 16.00 Autoprezentacja kandydatów do WRDPP 
 4. 16.00 - 16.30 Wystąpienie Prezydenta Wrocławia Rafała Dudkiewicza o roli i znaczeniu WRDPP.
 5. 16.30 - 17.00 Wybory do WRDPP i kuluarowe rozmowy z Prezydentem Wrocławia i kandydatami do WRDPP.
 •  17.00 - 17.50 Happening, Miejsce: Skatepark i parking:
 1. Losowanie nagród - wylosowane zostaną dwie uczestniczące w Kongresie organizacje, dla każdej z nich organizatorzy zakupią nagrodę o wartości do 1 tys. zł; 
 2. Warsztaty bębniarskie i integracyjny "Drum-Dance" oraz wypuszczenie "w świat" balonów Kongresu; 
 3. Zasadzenie Drzewa Kongresu; 
 4. Akcje-prezentacje poszczególnych NGO.
 • 17.50 - 18.00 Zakończenie Kongresu.
 • Od godz. 20.30 After Party.
Szczegółowy program Kongresu jest podany tutaj, kliknijcie: Kongres Wrocławskich NGO. Zaproszenie i formularz zgłoszeniowy są tutaj (kliknijcie): Formularz zgłoszeniowy. Dodatkowe informacje można uzyskać w Centrum Sektor 3 pod nr tel. 71 359 75 00 w biurze Federacji pod nr tel. 71 793 23 24. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Na kongresu będzie omawiana m.in strategia współpracy miasta Wrocławia z NGO na lata 2018-2222, kliknijcie: Strategia rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi - blog .
Do zobaczenia na I Kongresie Wrocławskich Organizacji Pozarządowych! 

0 komentarze:

Prześlij komentarz