10 lutego 2016

Wrocław miastem pokoleń

Popowiczanie,  zapytajcie Jasia, zapytajcie Marysię. A o co? Czy wiedzą, że kiedyś przyjdzie starość.

Wrocławskie Centrum Seniora poprosiło o rozpowszechnienie poniższej informacji o bardzo ciekawym i pożytecznym projekcie edukacyjnym. Proszę przeczytajcie i trzymajcie kciuki za pomyślną realizację projektu, bo jego pozytywne efekty odczujemy my - seniorzy. Moim zdaniem, "Postrzeganie starości przez młode pokolenie jako naturalnej fazy życia" powinno być normą.  Życzmy sobie, żeby tak się stało.

Lista wrocławskich placówek biorących udział w tym projekcie jest podana tutaj (kliknij): Wrocław miastem pokoleń. Może w tych placówkach są Wasze dzieci lub wnukowie? Proszę, sprawdźcie, jakie są efekty tej ich edukacji.

Edukacja do starości. 
Wrocław Miastem Pokoleń

Wrocławskie Centrum Seniora, we współpracy z Departamentem Edukacji Urzędu Miasta Wrocław są realizatorami projektu „Edukacja do starości. Wrocław Miastem Pokoleń”. Rozpoczyna się kolejna edycja przedsięwzięcia, które zyskało miano złotej praktyki i wpisane zostało, w dowód uznania, do „Złotej Księgi Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”.

Od lutego do końca maja 2016 roku nauczyciele z 13 placówek oświatowych, przedszkoli i szkół, we współpracy z seniorami - edukatorami z wrocławskich uniwersytetów trzeciego wieku, podejmują działania skoncentrowane na zmianie postaw dzieci i młodzieży w stosunku do osób starszych i postrzegania starości przez młode pokolenie jako naturalnej fazy życia.

Długoterminowe plany przewidują, że cele projektu obejmą:
  •  rozwój świadomości dzieci i młodzieży na temat późnej dorosłości jako naturalnej fazy rozwoju człowieka,
  • łamanie stereotypów oraz przejawów dyskryminacji na temat osób starszych, 
  • modyfikacje poglądów dzieci i młodzieży wobec seniorów z postawy dystansu, obojętności, niechęci do postawy zrozumienia, życzliwości i szacunku, 
  • budowanie solidaryzmu międzypokoleniowego, 
  • rzeczywistą realizację dialogu międzypokoleniowego.

0 komentarze:

Prześlij komentarz